подружница

 • 1подружница — сущ., кол во синонимов: 1 • любовница (47) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2Кула Норинска — Община Кула Норинска Kula Norinska Страна ХорватияХорватия …

  Википедия

 • 3любовница — возлюбленная, полюбовница, сожительница, содержанка; любодейка, его женщина, его девушка, его девочка, его баба, моя женщина, моя девушка, моя баба, девочка, хорошиха, фаворитка, марьяжница, возлюбленница, баруха, дрючка, дружница, актриса,… …

  Словарь синонимов

 • 4агентура — (лат agentura) 1. мрежа од шпиони и диверзанти на непријателски влади, работата на агентите, застапништво, подружница, филијала на фирма, 4. посредништво во работата …

  Macedonian dictionary